0705
2015
Gergi Tavan,barisol tavan,  gergi tavan solüsyon, germe tavan solüsyon, solüsyon hazırlığında nelere dikkat edilmeli, germe tavan istanbul

3D zemin duvar uygulamalarında şeffaf solüsyon nasıl hazırlanır?

Gergi Tavan uygulamalarında şeffaf solüsyon nasıl hazırlandığı yada nelere dikkat edilmesi gerektiği büyük önem arz etmektedir. Solüsyon iyi bir şekilde hazırlanmazsa çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Çift kompenatlı olmakla beraber karışımında cok dikkatli olunması gerekir 3/1 oranında katılmalı ve homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

YANLIŞ KARIŞIMDA GÖSTERDİGİ REAKSİYONLAR
  1. Erken donabilir
  2. Çok gec donabilir
  3. Bir kacgün içinde  çatlama yapabilir
  4. Solusyon parlaklıgını kaybedebilir.